Lviv Galician Cheese Cake and Strudel Bakery 
The first bakery of cheese cakes and strudels. "Lviv Cheese Cake and Strudel Bakery” is a place of tantalizing smell visited by people who leave with succulent after taste. 

  • Lviv city, 13 Rynok sq. / +38 (050) 371 38 33
  • Kyiv city, 20D Polarna Str. / +38 (093) 954 23 50
  • Kyiv city, 5 Spaska Str. / +38 (063) 596 78 78
  • Kyiv city, 10 B. Khmelnytskoho Str. / +38 (093) 656 78 78
  • Zaporizhzhia city, 186 Soborny Ave. / +38 (050) 232 77 87
  • Zhytomyr city, 15 Mykhailivska Str. / +38 (098) 440 05 44